11. Lakóház (1800)

Nemzetközi Kerámia Stúdió

(9071-es műemlék)

A 19. század elején épült klasszicista lakóépület.

     A Kápolna u. - Kecskeméti Végh Mihály tér találkozásában, saroktelken, fésűs beépítésben álló, L alaprajzú, földszintes, a Kápolna u.-i szárny véghomlokzata fölött felső csonkakontyolt, az udvari szárny vége fölött kontyolt nyeregtetős épület, melynek udvari szárnyához újabb, keskenyebb és alacsonyabb toldalék kapcsolódik. A Kápolna u.-i homlokzat D-i végéhez falazott kerítés csatlakozik, pilléres kocsiáthajtóval, a Kecskeméti Végh Mihály tér felőli oldalon új, félköríves záródású kapu. Udvari homlokzatain árkádíves tornác. Egytraktusos elrendezésű, síkmennyezetes helyiségekkel. Épült a 18-19. század fordulóján. A 19. század végén átépítették, homlokzatát átalakították. Hat helyiségét idővel szobákká, a tornác szakaszait konyhákká alakították. A visszaalakított épületet a Nemzetközi Kerámia Stúdió használja. A tömbbelsőben lévő telken téglalap alaprajzú, földszintes, nyeregtetős épület, DK-i homlokzatának egy részén falazott mellvédű, oszlopos tornác. A ház DNy-i véghomlokzatához azonos szélességű és magasságú, nyeregtetős toldalék kapcsolódik, ÉNy-i homlokzatához égetőkemencéknek helyet adó, nyeregtetős szín, továbbá ÉNy-i irányból az épületet a Munkácsy u. 14. sz. házzal összekötő épületszárny, melyek mind a Munkácsy u. 14. sz.-ú ház (trsz.: 510) telkén találhatók.
 

Forrás: https://www.muemlekem.hu/muemlek?id=2247