1. Lakóház (1870)

(520-as műemlék)

1870 körül épült romantikus lakóépület.

     Zártsorú beépítésben álló, L alaprajzú, földszintes, nyeregtetős épület. Udvari szárnya K-i végéhez folytatólagosan, tovább derékszögben befordulva melléképületek csatlakoznak. Utcai homlokzatán kis kiülésű, konzolsoros párkánnyal lezárt középrizalit. Vízszintes záródású kapuja az utcai homlokzat D-i szélső tengelyében, középrésze fölött félköríves vaklunetta. Síkmennyezetes helyiségek és kapualj, erősen átalakítva, 20. századi nyílászárók. Épült 1870 körül. Utca vonalához igazodó, csatlakozó beépítésű, "U" alakú alaprajzú, fszt-es, cseréppel fedett nyeregtetős, romantikus városi lakóház. Utcai homlokzata 8 tengelyes: 7+1; az utolsó tengely a nagy szögletes kapu, mely utólagos átalakítás. A fennmaradó tengelyek félköríves záródású ablakok, középső 4 tengely középrizalitban, ezen a részen konzolos főpárkány. Az udvari, utcára merőleges homlokzat pilléreken nyugvó tornácos. Fennmaradó részek az egykori gazdasági épületek, itt teljesen egyszerű homlokzat.
Forrás: https://www.muemlekem.hu/muemlek?id=2248