14. Lakóház (19. sz. eleje)

(510-es műemlék)

Épült a 18-19. század fordulóján későbarokk stílusban.

    A Munkácsy utca vonalára épült, L alaprajzú, földszintes, utcai szárnya fölött kontyolt nyeregtetős, udvari szárnyán újabban beépített tetőterű, nyeregtetős épület. Utcai szárnyának nyugati sarkához falazott kerítés kapcsolódik, kocsiáthajtóval és gyalogkapuval. Udvari szárnyának végéhez azonos szélességű és magasságú melléképület csatlakozik. Udvari homlokzatán falazott oszlopos tornác. A melléképület tornáca alacsony, féloszlopokkal bővített pilléres, felette térdfal, padlásföljáróval. Az utcai szárny egytraktusos elrendezésű, síkmennyezetes helyiségekkel, néhány 19. századi nyílászáró, illetve az eredetiek mintájára készült újabbak. A melléképület DK-i véghomlokzatához keskenyebb, de azonos gerincmagasságú, nyeregtetős, új épületszárny csatlakozik, amely az épületet összeköti a Kápolna utca 11. számú épülettel. Ugyancsak a Munkácsy utca 14. számú épület telkén áll az előbbi épület két további toldaléka is. Az udvar közepén egykori mázsaház: kisméretű, nyeregtetős épület, félnyeregtetős északi toldalékkal. A Nemzetközi Kerémia Stúdió épületegyüttesének a része.

 

 

Forrás:
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL, BUDAPEST, 2006
MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE/BÁCS–KISKUN MEGYE
A jegyzéket összeállította, a műemléki revíziót végezte: BOROSSAY KATALIN