1 Piarista Rendház és Kollégium (1725)

(495-ös műemlék)

Épült 1720-25-ben Paithmüller József tervei alapján barokk stílusban.

"A templomot (trsz.: 494) két oldalról közrefogó, egyemeletes, nyeregtetős kolostorépület és kollégium. A templom ÉNy-i oldalán négyzetes belső udvart körülvevő négy kolostorszárny, melyek közül az ÉK-i túlnyúlik az épület tömbjén. A templom DK-i oldalán L alaprajzú kollégium épület. A Jókai u.-i falfelületeket pilaszterek tagolják, a pilaszterközökben vízszintes záródású ablakok. Az L alakú épületrész sarkain kis kiülésű rizalitok. Bejáratok a Jókai u.-i szárnyakon: mindkettő konzolos, vízszintes szemöldökpárkányal, fölötte angyalokkal díszített voluták között címerrel. Egytraktusos, oldalfolyosós elrendezésű, boltozott helyiségekkel. Az épületekhez pilléres, falazott kerítés csatlakozik. Az ÉNy-i épület 1720-1725 között épült. Száz évvel később, 1825-1832 között építették fel a DK-i oldalon a kollégium épületét. Az épületen és az épületben több helyen emléktáblák örökítik meg az iskola egykori, hírnevet szerzett diákjainak, tanárainak emlékét."

Forrás:www.muemlekem.hu/muemlek?id=2238