27. Lakóház (19. sz.)

(512-es műemlék)

A 19. század második felében épült historizáló stílusú lakóház.

 

    Zártsorú beépítésben álló, L alaprajzú, egyemeletes, nyeregtetős ház, melyhez északkeleti telekhatára mellett és a nyugati, udvari szárny végében földszintes melléképületek csatlakoznak. Félköríves záródású kapuja az utcai homlokzat középtengelyében. Emeleti ablakai alatt baluszteres köténydísz, fölöttük konzolokra támaszkodó, ívelt szemöldökdísz. Udvari homlokzatai emeletén az egykori pilléres folyosó beépítve, előtte függőfolyosó. Síkmennyezetes belső terek, az utcai részen és a melléképületekben részben 19. század második felei nyílászárók. A kapualj síkmennyezetes, kazettákkal, balra kétkarú lépcső. Épült a 19. század második felében.
 
Forrás:
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL, BUDAPEST, 2006
MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE/BÁCS–KISKUN MEGYE
A jegyzéket összeállította: BOROSSAY KATALIN
A műemléki revíziót végezte: VELLADICS MÁRTA