3. Városi Kaszinó

(10768-as műemlék)

1911-ben Jánszky Béla és Szivessy Tibor tervei alpján épült szecessziós épület.

    Zártsorú beépítésben álló, megközelítőleg L alaprajzú, kétemeletes, nyeregtetős saroképület. A félkörívesen lezárt sarokrészt két oldalról rizalitok fogják közre. A Rákóczi úti homlokzaté figurális végződésű falsávokkal három szakaszra osztott, a szakaszok fölött oromfalakkal, haránt irányú nyeregtetőkkel. A Klapka u.-i homlokzatét egyszerűbb falsávok határolják; három szakasza közül a két szélsőben íves alaprajzú, a két emeletet átfogó magasságú, félkúptetővel fedett zárterkélyek, fölöttük oromfalas nyeregtetők. A homlokzatok további részein poligonális alaprajzú zárt és nyitott erkélyek kombinációi. Bejáratok mindkét utcai homlokzaton, a Rákóczi úton oromzatos, színes üveggel díszített előépítménnyel. Udvari homlokzatain lépcsőházak: az ÉNy-i, Rákóczi úti szárnyon egy emelet magas díszlépcsőház, tetején a második emelethez kapcsolódó terasszal, a DNy-i, Klapka u.-i szárnyon ívelt alaprajzú lépcsőház a két emelet lakásaihoz. Az udvarban földszintes melléképületek. Belseje részben átalakítva. Díszterme a Rákóczi úti szárny rizalitjában: két emelet magasságú, dongaboltozatos, részben eredeti dekorációval, festett üvegablakokkal (terv: Falus Elek). Az épület többi részében eredeti nyílászárók, színesüveg-ablakok, vasműves munkák. A Kecskeméti Városi Kaszinó és Kecskeméti Gazdasági Egyesület Székháza 1911-ben épült (építészek: Jánszky Béla és Szivessy Tibor, kivitelező: Zaboretzky Ferenc). Jelenleg egy részében a MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete működik.

Forrás:https://muemlekem.hu/muemlek?id=2266