5. Árpád-házi Szent Erzsébet templom (1826)

(489-es műemlék)

Épült 1825-26-ban Rábel Károly tervei szerint klasszicista stílusban.

   Zártsorú beépítésben álló, egyhajós, egyenes szentélyzáródású, É-i homlokzati tornyos, a szentély fölött kontyolt nyeregtetős templom, a szentély É-i és D-i oldalához kapcsolódó alacsonyabb mellékterekkel. A templom É-i homlokzatához kétoldalt földszintes kolostorszárnyak csatlakoznak. É-i homlokzatát kannelúrázott pilaszterek és timpanonos szemöldökű ablakok tagolják. Félköríves záródású bejárata a homlokzat középtengelyében. Csehsüveg boltozatos hajó és szentély, a bejárati oldalon és a szentély két oldalán karzat. Berendezés: jellemzően 19. század első fele: főoltár, oltárképek: 1926 (Uher Arisztid), 1939 (Marsovszky Emília); mellékoltárok: 1890; szószék: 1939. Orgona: 1900 (Országh Sándor), bővítve: 1955. Az egykor itt állt temetőkápolna helyén épült, Czollner Mihály városi szenátor özvegyének adományából 1826-1827 között (építész: ifj. Rabl Károly, kivitelezők: Fischer Mihály pallér és Novák Gergely ácsmester). 1917 után a városban megtelepedett angolkisasszonyok zárdatemploma volt. 1934-ben a kórust bővítették (építész: Stefanovics Gyula). Felújítva 1998-ban. A templom előtt: Nepomuki Szent János-szobor, állíttatta Hoffmann János plébános és Vincze János polgár, 1856. A Czollner tér hosszanti oldalán épült, csatlakozó beépítésű klasszicista plébániatemplom téglalap alakú hajóval, a hajó kétoldalán 1-1 földszintes bővítménnyel (egyik a sekrestye), valamint egy nyugati toronnyal. Nyugati homlokzatát 4 kannelurázott pillér osztja három részre. Mintegy 1 méter magas lábazat fogja közre a bejáratot, mely félköríves. Ugyanez a félköríves elem jelenik meg a két szélső szakaszban vakajtóként. Az emeleti részen mindhárom szakaszban 1-1 téglalap alakú, oromzatos ablak, majd a teljes (?) dór párkány következik. A homlokzati oromzati részén, a torony első emeletén középen félkör alakú ablak, az oromzat sarkán 1-1 klasszicista kőváza. A tornyon a második emeleten félköríves záródású ablak. A torony egykor óratorony volt, sisakdísz bádog, hajó cseréppel fedve. Téglalap alakú hajó, 4 szakaszos, csehsüveg boltozat 1 szakasz szentély, szintén csehsüveg boltozat, kétoldalán karzat; egységes copf berendezés főoltár 19. sz-i oltárképpel: Szt. Erzsébet alamizsnát oszt; szószék - főoltár építményével megegyező szószékkel szemben a déli oldalon hasonló kiképzésű szoborfülke benne szokásos Krisztus Szíve szobor. szentélytől számított első szakaszban 1-1 fentiekhez hasonló oltárasztal, rajtuk Szt. József és Mária ismert gipsz szobra szentélytől 1. és 2. szakaszban szegmensíves záródású ablakok; 2x12 copf egyszerű padok karzat alja is csehsüveg, a hajó felé kiöblösödő mellvéd; további szobrok (gipsz): Szt. Rita, Fájdalmas Mária, Szt. Antal, Kis Szt. Teréz, Szt. Imre hajó északi oldalán fa feszület teljesen egyszerű sekrestyeszekrény (barokk) sekrestyeajtó zárja, vasalása eredeti teljesen új padozat nyugati kaputól jobbra oszlophoz kötözött 19. sz-i Krisztus két térdelő angyallal (ezek valószínűleg valamikor oltárangyalok voltak).

Forrás:www.muemlekem.hu/muemlek?id=2231 ; www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Kecskemet/pages/a_foter/011_szent_erzs.htm