147. Sarlós Boldogasszony kápolna (1713)

(521-es műemlék)

Épült 1713-ban barokk stílusban.

Az arborétum területén, domb tetején, szabadon álló, kereszt alaprajzú, félköríves szentélyzáródású kápolna. A hajó fölött nyeregtető, az oromfalas K-i főhomlokzat mögött huszártorony, a keresztszárak fölött önálló sátortetők, csúcsukon törtívű sisakdísszel. A K-i homlokzaton félköríves záródású, kőkeretes bejárat, az oromfal szélein talapzaton kővázák, az orommező ablaka fölött évszámok: 1713, 1892. A D-i kereszthajószárban sekrestye, bejárata a Ny-i oldalon. Csehsüveg boltozatos hajó, cikkelyes negyedgömbbel fedett szentély. Falfestmények: 20. század. Berendezés: 18-20. század; fő- és mellékoltár: 18. század. Épült 1713-ban, megújították és bővítették 1892-ben. A kápolna előtt: kőfeszület, fém korpusszal és Máriával; É-ra Lourdes-i barlang, 1944; D-i oldalánál kálvária.

Forrás:www.muemlekem.hu/muemlek?id=2230