1 Evangélikus Templom (1863)

(481-es műemlék)

Épült 1860-63-ban Ybl Miklós tervei alapján romantikus stílusban.

 

A templomépítés 1862–1863 között történt. Torkos István akkori lelkész 1861. február 23-án Pesten járva nyerte meg a negyvenhét éves Ybl Miklóst – aki a korszak másik legnagyobb építésze volt Feszl Frigyes mellett –, hogy legyen a templom tervezője. A gyors munkát végző kivitelezők nagykőrösi mesterek (Gaál József, Halász István és Nemcsik Pál) voltak. A híres építész neoromán elemeket felhasználva, a romantikus historizmus félköríves stílusában (Rundbogenstil) fogalmazta meg a centrális elrendezésű, magas négyezetű, görögkereszt alaprajzú templom tervét. Ez az alaprajzi megoldás ekkor már az evangélikus építészeti tradíció része, hiszen az az észak-európai lutheránus templomok esetében már a 17. század során népszerűvé vált., majd a 18. századi felvidéki fatemplomoktól kezdve Magyarországon is elterjedt. A négy oldalán egyforma kiképzésű épület visszafogott külső megjelenését ívsoros és vakárkádos párkányok, a szintén vakárkádos kiképzésű attikafalazás, félköríves ablaknyílások és az 1911-es földrengés óta hiányzó négy saroktornyocska élénkítette. Szintén puritán, három oldalról (fa és öntöttvas) karzatos, négy süveges bordás keresztboltozatokkal lefedett belső terének fő hangsúlyát az 1866 elejére elkészült keleties motívumokat is hordozó oltár adja. A mai egyszerűbb kialakítású változathoz képest 1991-ig része volt a Frank Károly városi rajztanár által festett oltárkép (Krisztus az Olajfák hegyén) is, amely ma a bejárat közelében tekinthető meg Révész Imre 1895-ös festményével egyetemben. Szószéke még a régi imaházból származik, míg a koncertezésre is alkalmas neobarokk orgona 1928-ból. A Szabadság térről nyíló Arany János utcában álló templomot 1892-re olyannyira körbeépítették, hogy egészen 1984-ig, amikor is kiszabadították és kis terecskét képeztek elé, jóformán csak a huszártornya kandikált ki a házak sűrűjéből.

Forrás: ifj. Gyergyádesz László:KECSKEMÉT, A főtér és környékének művészeti emlékei és gyűjteményei

"Jóformán csak a huszártorony kandikált ki a házak sűrűjéből"