Szentháromság-oszlop (1742)

(497-es műemlék)

1742-ben Conti Lipót Antal által készített barokk szoborcsoport.

Hatszögű, kovácsoltvas kerítéssel, azon belül alacsonyabb, szintén hatszögű, pilléres, kőbábos korláttal körülvett területen álló szoborcsoport. Ívháromszög alaprajzú, lábazattal és párkánnyal ellátott, volutákkal, az alsó volután puttó-, a párkány fölött Szent Rókus, Szent Sebestyén, Szent István és Szent Ferenc szobraival díszített talapzaton kocka- és párnatag jellegű tagozat, rajta gúla alakú, felhőkkel díszített pillér, homlokoldalán Immaculata-ábrázolással, mely fölött puttók tartják a királynői koronát. A pillérfejezet fölött Szentháromság-szoborcsoport. A talapzat oldalain az állítás körülményeit ismertető emléktáblák, előttük Szent Péter és Pál szobra. A kőkerítésen Keresztelő Szent János, Padovai Szent Antal, Szent Imre, Nepomuki Szent János, Szent Flórián és Xavéri Szent Ferenc látható. A homlokoldalon alul oltárasztal, alatta Szent Rozália szobra. Az 1739-ben pusztító pestis emlékére állíttatta a város tanácsa. Készült 1741-1742-ben (Conti Lipót Antal). 1786-ban megrongálódott, több részletét újrafaragták (Fischer Boldizsár). 1892-ben felújították s több szobrát is újrafaragták (Jablonszky Vince kőfaragó), ekkor készült a szobrot övező vasrács is (Maár Antal műlakatos).

Forrás:https://www.muemlekem.hu/muemlek?id=2240