Kéttemplom köz

1 Ferences Kolostor (Kodály Intézet)  (1736)     (503-as műemlék, Hrsz.: 478/1, barokk kolostor)