1 Héjjas Mihály háza (1854)

(507-es számú műemlék)

Héjjas Mihály szíjgyártómester 1854-ben építtetett eklektikus lakóháza.

Csatlakozó beépítésben álló, L alaprajzú, egyemeletes, nyeregtetős sarokház. Utcai homlokzatainak sarkain a teljes magasságot átfogó piaszterek. ÉK-i, Lechner Ödön utcai homlokzatán kis kiülésű középrizalit. Földszinti ablakait az ablakok fölött félköríves szemöldökpárkány fogja össze, az ívekben legyeződísszel, az emeletiek fölött vízszintes szemöldökpárkányok. Lechner Ödön utcai homlokzatának középtengelyében szegmentíves záródású kapu. Udvari homlokzatai előtt függőfolyosó. Kapualja kazettás szegmentdongás boltozatos. Lechner Ödön utcai szárnya két-, másik szárnya egytraktusos elrendezésű, síkmennyezetes helyiségekkel. Építtette Héjjas Mihály szíjgyártómester, utcai szárnyát 1854-ben, oldalszárnyát 1859-ben. Udvarában: későbbi melléképületek.
Külső leírás: Utca vonalához igazodó, csatlakozó beépítésű, emeletes, "L" alakú alaprajzú, cseréppel fedett nyeregtetős, klasszicista lakóépület. Lechner Ödön utcai homlokzata a földszinten 7 tengelyes: 3+1+3: középső tengely szegmentíves záródású nagykapu közepén gyalogkapu. Téglalap alakú osztott ablakok, középső ablakok alatt 1-1 pinceablak, ablakok felett íves szemöldökdísz, melyet osztópárkányszerű motívum köt össze. Középső 3 tengely rizalitban, a két ablak felett a félköríves szemöldök felett timpanonszerű motívum, kapu felett fektetett téglalap alakú faltükör. A vastag osztópárkány is fektetett faltükröt formáz. Az emelet 7 tengelyes: 2+3+2: mindegyik téglalap alakú osztott ablak, a középső 3 rizalitban, itt a tengelyeket a két szélen 1-1, középen 2-2 korinthoszi fejezetű falpillér tagolja. Az épület sarkain a 2 szintet átfogó korinthoszi fejezetű falpillér, egyszerű főpárkány, a középrizalitban a kettős falpillérek felett díszítéssel. Hasonló oldalhomlokzat. Kapu két oldalán kerékvető.

Forrás:www.muemlekem.hu/muemlek?id=2257