1516 Haldokló rabszolga

(Párizs, Louvre)

229 cm magas elöl csiszolt, hátul csiszolatlan márványszobor.

Készült 1513-1516 között.

                Az alak mögött egy kinagyolt majomfigura kerek tárgyat tart a kezében, talán tükröt. A szobrot Haldokló rabszolgának szokták nevezni, de inkább alvó emberre emlékeztet, akit elnyomott a fáradtság. Hajlékony körvonalú, hatalmas, arányos felépítésű, nemes idomú ifjú. Tagjai egyetlen különös erőnek engedelmeskednek, amely áthatja egész testét, és labilis egyensúlyban tartja. A testben áramló erő a bal lábon át siklik felfelé, a törzs folyamatos vonalai mentén, a behajlított könyök csúcsáig. A mozgás felfelé törő ritmusát még jobban kiemeli a fej oldalán az alsókar két dudorodó izomcsomója. Az erőfeszítés az ellenkező oldalon halad lefelé, a meghajtott fejen, a mellhez húzott jobb karon és csípő kontúrján át, s az anyagba valósággal belesüppedő jobb lábfejen át tér vissza a földbe. Nem annyira haldokló, mint inkább álomtól elbódult alak, aki ösztönös mozdulatokkal igyekszik kiszabadulni. A mellén keresztbe futó ruhasáv talán a lelkére nehezedő teher, amit hiába igyekszik lerázni a keze öntudatlan, ernyedt mozdulatával. Az arc leegyszerűsített, úgyszólván minden mimika híján való, kifejező ereje általánosított formákban összegződik: az alacsony homlokban, a szemöldök vízszintes metszésében, a súlyos állban és az álom béklyózta arcot szoros keretbe foglaló hajzat nehéz tömegében. A test mögött egy majom bizonytalan körvonalai bontakoznak ki a nyers kőből, ami a pogány rabszolga alacsonyabb rendűségére utal.

    1542-ben Michelangelo azt tervezte, hogy a Rabszolgákat II. Gyula pápa síremlékének alsó szintjének fülkéibe helyezi el, Mózes két oldalán. Később az az ötlete támadt, hogy Ráhel és Lea szobrával helyettesíti őket, és a Rabszolgákat Roberto Strozzi barátjának ajándékozta. Ő továbbadta I. Ferenc francia királynak, aki pedig Anne Montmorency hercegnek ajándékozta, és ő elhelyezte a kastélyában. A herceg 1632-ben Richelieu bíborosnak adta a szobrokat, aki átvitette őket a poitou-i kastélyába. 1793-ban a szobrokat lefoglalták, és végül a Louvre-ban helyezték el.

 

Forrás: Tolnay Károly: MICHELANGELO Mű és világkép (46, 58, 89, 90, 99, 180, 197, 198 oldal)

https://en.wikipedia.org/wiki/Dying_Slave

https://entertainment.howstuffworks.com/arts/artwork/michelangelo-sculptures11.htm

Fénykép az eredeti alkotásról1

Fénykép az eredeti alkotásról2

Fénykép az eredeti alkotásról3