1550 Dávid-Apollo

 (Firenze, Nemzeti Múzeum)

146 cm befejezetlen márványszobor

Készült Firenzében 1525-1530 között

    A Dávidot ábrázoló szobor minden bizonnyal a Medici-kápolnába készült, a bal felső fülkébe szánta a mester. Az elnevezés kettőssége a készítés alatti történettel magyarázható. Amikor 1530-ban a Medicieknek meghódolt Baccio Valeri kormányzó egy művet kért Michelangelótól, akkor a művész a félig kész Dávidot átdolgozta Apollóvá: az alak hátán lévő eredetileg parittyát ábrázoló tárgyat nyíltartóvá alakította át, a jobb láb alatt látható kerek tárgyból pedig, amely eredetileg Góliát feje lehetett, napkorong lett. Az alak tartása egészen álomszerű, arckifejezése öntudatlan lelki megrendülést tükröz, mintha aludna, és félrefordított arccal, félig nyitott szemmel lidérces álomból próbálna szabadulni. Ez a Dávid egy olyan hódító, akit nyugtalanít saját győzelme, és mintha lelkiismeret-furdalás gyötörné. Talán a művész ezzel célzott a megrendelő zsarnoki tulajdonságára.

Forrás: Tolnay Károly: MICHELANGELO Mű és világkép (53, 58, 199, 205, 240, 355 oldal)

https://it.wikipedia.org/wiki/David-Apollo


Fénykép az eredeti alkotásról